Chabot Assuradeuren

Chabot Assuradeuren

Gevolmachtigd agent voor en namens een aantal gerenommeerde verzekeraars.

Over Chabot Assuradeuren

Wij creëren verzekeringsoplossingen voor klanten van VLC & Partners. Zo bieden we klanten de voordelen van scherpe inkoop en houden de samenwerking zuiver: gericht op acceptatie, schadebehandeling en administratie.

Chabot Assuradeuren treedt op als gevolmachtigd agent voor en namens een aantal gerenommeerde verzekeraars, ook wel aanbieders genoemd. Als gevolmachtigd agent is zij voor en namens deze verzekeraars bevoegd werkzaamheden te verrichten, waaronder acceptatie- en schadebehandelingswerkzaamheden.

 

Verbondenheid

Chabot Assuradeuren B.V. is juridisch verbonden aan VLC & Partners B.V.

De Goudse N.V. heeft een belang van 76,6% in het aandelenkapitaal van VLC & Partners Holding B.V. Het eigendom van De Goudse N.V. heeft geen invloed op de onafhankelijke positie. Er is sprake van volledige adviesvrijheid waarbij de belangen van de client voorop staan. De samenwerking tussen VLC & Partners B.V. en Chabot Assuradeuren B.V. behoort tot de categorie: ongebonden selectieve bemiddeling. Dat wil zeggen dat de assurantietussenpersoon niet gebonden is aan de gevolmachtigde agent en naar eigen keuze een andere verzekeraar kan benaderen. De bemiddeling is wel selectief, de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

 

Uitoefening volmachtbedrijf

Chabot Assuradeuren B.V., treedt op als huisvolmacht. Dit houdt in dat zij met de uitoefening van haar werkzaamheden uitsluitend verbonden is aan VLC & Partners B.V. en niet aan andere bemiddelaars buiten de groep waartoe zij behoort. De huisvolmacht neemt een preferente rol in, maar het belang van de klant staat altijd voorop. Met haar producten en diensten sluit Chabot Assuradeuren B.V. volledig aan bij de doelgroepbediening van VLC & Partners B.V. Met het oog op de verbondenheid tussen VLC & Partners B.V. en Chabot Assuradeuren B.V is een procedure ‘belangenconflicten’ opgesteld.