Chabot Assuradeuren

Chabot Assuradeuren

Gevolmachtigd agent voor en namens een aantal gerenommeerde verzekeraars.

Over Chabot Assuradeuren

Wij creëren verzekeringsoplossingen voor klanten van VLC & Partners. Zo bieden we klanten de voordelen van scherpe inkoop en houden de samenwerking zuiver: gericht op acceptatie, schadebehandeling en administratie.

Chabot Assuradeuren treedt op als gevolmachtigd agent voor en namens een aantal gerenommeerde verzekeraars, ook wel aanbieders genoemd. Als gevolmachtigd agent is zij voor en namens deze verzekeraars bevoegd werkzaamheden te verrichten, waaronder acceptatie- en schadebehandelingswerkzaamheden.

 

Verbondenheid

Chabot Assuradeuren B.V. is juridisch verbonden aan VLC & Partners B.V. VLC & Partners is onderdeel van Howden, een toonaangevende wereldwijde verzekeringsgroep. Howden is opgericht in 1994 en opereert in 55 landen verspreid over Europa, Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Howden is een ‘people first company’ met 17.000 medewerkers met als fundament ‘employee ownership’. Het zet de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers centraal en alle medewerkers hebben de mogelijkheid om zelf te participeren in Howden. Howden staat in de wereldwijde top 10 van brokers.

 

Adviesvrijheid

Er is sprake van volledige adviesvrijheid waarbij de belangen van de client voorop staan. De samenwerking tussen VLC & Partners B.V. en Chabot Assuradeuren B.V. behoort tot de categorie: ongebonden selectieve bemiddeling. Dat wil zeggen dat de assurantietussenpersoon niet gebonden is aan de gevolmachtigde agent en naar eigen keuze een andere verzekeraar kan benaderen. De bemiddeling is wel selectief, de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

 

Uitoefening volmachtbedrijf

Chabot Assuradeuren B.V., treedt op als huisvolmacht. Dit houdt in dat zij met de uitoefening van haar werkzaamheden uitsluitend verbonden is aan VLC & Partners B.V. en niet aan andere bemiddelaars buiten de groep waartoe zij behoort. De huisvolmacht neemt een preferente rol in, maar het belang van de klant staat altijd voorop. Met haar producten en diensten sluit Chabot Assuradeuren B.V. volledig aan bij de doelgroepbediening van VLC & Partners B.V. Met het oog op de verbondenheid tussen VLC & Partners B.V. en Chabot Assuradeuren B.V is een procedure ‘belangenconflicten’ opgesteld.