Schade melden

Schade melden

meld uw schade bij uw verzekeringsadviseur

Meld uw schade telefonisch

U heeft een schade en dat is erg vervelend. Gelukkig is de behandeling van uw schade bij ons in goede handen. Wij hebben een speciale afdeling schadebehandeling met ervaren en deskundige medewerkers. Meld uw schade bij uw verzekeringsadviseur. Uw adviseur begeleidt u tijdens het schadebehandelingsproces.

VLC & Partners Schade particulier
073 – 692 46 47

 VLC & Partners Schade Zakelijk
070 – 302 35 98 (zakelijke autoschades)
073 – 692 47 57 (overige zakelijke schades)

Uw adviseur is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. 
Buiten kantooruren belt u met de VLC & Partners Alarmcentrale 070 – 314 54 64


 

 

Hoe behandelen wij uw schade?

Op het moment dat u een schade meldt, wordt deze binnen 3 werkdagen aan u bevestigd. U ontvangt hiervoor een mail (of brief) met daarin het schadenummer waaronder uw schade bij ons is geadministreerd. Ook geven wij in de mail aan welke informatie wij van u nodig hebben. Deze informatie kan bestaan uit:

  • Een schadeaangifteformulier (dit wordt meegezonden in de mail of bij de brief)
  • Foto’s 
  • Een duidelijke omschrijving van de toedracht
  • Een kopie van aangifte bij de politie
  • (Aankoop)nota’s
  • Alles wat de schadebehandelaar voor uw schade verder van belang vindt

 

Degene van wie u de mail of brief ontvangt, is uw vaste schadebehandelaar voor deze schade. Een schade kan aan iemand anders worden overgedragen als er sprake is van een grote of bijzondere schade. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Schade-expert

Heeft u een grote(re) of complexe schade? Dan schakelen wij een schade-expert in. Wij informeren u hierover. De schade-expert neemt zelf contact met u op voor een afspraak. Een schade-expert bekijkt wat de oorzaak van de schade is. Hij kan hierbij gebruik maken van een specialist, zoals een aannemer of een loodgieter. Ook bepaalt de expert de omvang van de schade. Daarnaast controleert hij of het verzekerde bedrag juist is. 


Als het nodig is kan een expert ook een herstelbedrijf of schoonmaakbedrijf inschakelen, u informeren over mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting en preventieve maatregelen met u bespreken. De schade-expert kan een expert zijn van de verzekeraar of van een extern expertisebureau. 


Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze kunt u na lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

Zelf ook een schade-expert kiezen?

Wilt u naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade-expert? Dan kunt u zelf ook een schade-expert inschakelen; een ‘contra-expert’. Uw eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als uw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van het schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Om onverwachte kosten achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de contra-expert precies voor u gaat doen. Uw schadebehandelaar kan u hierbij helpen. Heeft u vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan uw schadebehandelaar.

 

Specialistische bedrijven

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen wij soms een specialistisch bedrijf in. De specialist kan bijvoorbeeld een lekdetectie-onderzoek doen als de oorzaak van een waterschade niet duidelijk is. Hij kan u vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. U kunt de gedragsregels en protocollen lezen de website van het Verbond van Verzekeraars. Wilt u zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kunt u daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Uw schadebehandelaar kan u hierover informeren. De kosten zijn in dat geval wel voor eigen rekening.

 

Wat mag u van ons verwachten?

Als u schade hebt, mag u van ons het volgende verwachten:

• wij regelen de schadebehandeling snel en deskundig;

• wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instellingen in deze gedragscode beschreven. U kunt de gedragscode lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Wat verwachten wij van u?

Na een schade helpen wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk u zich aan een aantal regels houdt:

• zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;

• verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;

• geef alle informatie die nodig is om de schade te kunnen bepalen aan de schade-expert. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen;

• pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s, of meer declareren dan de daadwerkelijke schade. Als wij fraude constateren, dan nemen wij passende maatregelen.

Wat was uw ervaring?

Nadat de schade-expert langs is geweest of wanneer de schade is hersteld door het herstelbedrijf, willen wij graag weten hoe u dit hebt ervaren. Via uw schadebehandelaar kunt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan ons  klanttevredenheidsonderzoek. Door uw terugkoppeling kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Of ben u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? Bespreek uw klacht dan met uw schadebehandelaar of uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur overlegt met ons over een passende oplossing. Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u vervolgens niet tevreden met de behandeling van uw klacht door ons? Dan kunt u naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD). Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.