Betalingsachterstanden

Per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar

Betalen van premie

De premie voor een verzekering moet worden betaald, voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Wij kunnen deze premie van uw bankrekening afschrijven of u maakt de premie zelf over. U kunt ook zelf een keuze maken uit de betaaltermijn, per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar. Wilt u per maand betalen, dan gaat dat altijd via automatische incasso. 

Incasseren van de premie lukt niet

Het kan gebeuren dat u op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op uw bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat wij niet over het juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. In dat geval sturen wij een bericht dat u de premie zelf aan ons over moet maken. 

Lukt het ons regelmatig niet om een premie automatisch te incasseren, dan beĆ«indigen wij de automatische incasso en ontvangt u in het vervolg van ons een nota. U moet vanaf dat moment de premie zelf aan ons overmaken. Als u dit niet tijdig doet, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'U vergeet te betalen'. 

U vergeet te betalen

Ook kan het gebeuren dat u vergeet om de premie te betalen. U ontvangt van ons altijd eerst een herinnering. In deze herinnering is een termijn opgenomen, waarbinnen u alsnog kunt betalen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan wordt de dekking van de verzekering geschorst. Dat betekent dat u nog wel verplicht bent om de premie te betalen, maar dat u geen dekking meer op de verzekering heeft. 

Vervolgens ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt van ons dan nog een kans om de premie te betalen. Doet u dat niet binnen de aangegeven termijn, dan kunnen wij de verzekering beĆ«indigen en de incasso overdragen aaneen incassobureau. 

Betaalt u de premie alsnog, dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij de premiebetaling van u hebben ontvangen.